دیدار جمعی از پرسنل مرکز آموزشی عمار ناجا و مرکز آموزشی امام خامنه ای سپاه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آمورشی پژوهشی امام خمینی (ره)، جمعی از پرسنل مرکز آموزشی عمار ناجا و مرکز آموزشی امام خامنه ای سپاه با آیت الله مصباح یزدی دیدار کردند.