درس‌های اخلاق سال تحصیلی 96-97 جلسه بیست‌ویکم؛

آن چه پیش‌رو دارید فایل صوتی بیست و یکمین جلسه درس اخلاق حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/1/97 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.