دیدار رئیس سازمان اوقاف کشور با حضرت علامه مصباح یزدی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آمورشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، رئیس سازمان اوقاف کشور در تاریخ 16 فروردین 97 با آیت الله مصباح یزدی دیدار کردند