شاخص های سبک زندگی اسلامی؛ اثر برگزیده جشنواره کتاب سال سبک زندگی

کتاب « شاخص های سبک زندگی اسلامی؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اثر با ارزش جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین و جمعی از همکاران در جشنواره کتاب سال سبک زندگی خوش درخشید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، کتاب « شاخص های سبک زندگی اسلامی» اثر دکتر سیدحسین شرف الدین در نخستین دوره جشنواره کتاب سال سبک زندگی در بخش علوم انسانی با رویکرد نظری، مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت و به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
این کتاب در دو بخش تدوین شده است که بخش نخست آن، ادبیات نظری سبک زندگی و بخش دوم آن، اصول حاکم بر سبک زندگی اسلامی می باشد و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شده است.
گفتنی است؛ جشنواره کتاب سال سبک زندگی، روز شنبه 19 اسفند 1396 برگزار گردید.