کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» منتشر شد

توسط مؤسسه امام خمینی (ره)؛
کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» منتشر شد
کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» به همت حجت الاسلام ابوالفضل ابراهیمی توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، توصیف کتاب های منتشر شده در حوزه روان شناسی دین و معرفی اجمالی مؤلفان این کتاب ها، هدف اصلی گردآورده این کتاب است.
روان شناسی دین و معنویت، تحول دین مداری، دین، بهداشت و سلامت روان، دین، مشاوره و درمان، روان شناسی عرفان و تجربه دینی، زیست شناسی، دین داری و علوم شناختی دین و ارزیابی و سنجش دین داری، بخش هایی از این کتاب است.
کتاب «کتاب شناسی توصیفی روان شناسی دین» اثر حجت الاسلام ابوالفضل ابراهیمی در قطع وزیری با 415 صفحه منتشر شده است.