کتاب «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران» منتشر شد

توسط انتشارات مؤسسه امام خمینی (ره)؛
کتاب «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران» منتشر شد
کتاب «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران» تألیف حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) این اثر پژوهشی در قلمرو تاریخ سیاسی معاصر ایران است که ارائه تحلیل تاریخی از نقش فرهنگ سیاسی شیعه در دوران معاصر ایران و نقد برخی تحریف های تاریخی در نهضت های معاصر ایران از اهداف نگارنده این اثر است.
مفهوم فرهنگ سیاسی شیعه، تاریخچه ظهور تشیع در ایران، نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت مشروطیت و نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت ملی شدن صنعت نفت، فصل های این کتاب یک جلدی است.
کتاب «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت های معاصر ایران» نوشته دکتر مهدی ابوطالبی با 385 صفحه در قطع وزیری روانه بازار نشر شده است.