معرفت شماره 241 -دي 1396

چکیده مقالات نشريه معرفت شماره 241 -دي 1396 در سایت این نشریه بارگذاری گرديد. عناوین مقالات این شماره:

پاره‌اي از بايسته‌هاي علم‌آموزي در كلام اميرمؤمنان علي عليه السلام / روان‌درماني مبتني بر رويكرد هستي‌شناسي اسلامي: معنويت در ساية توحيد / رويكرد تطبيقي روان‌شناسي مثبت‌گرا در دعاي «مكارم‌الاخلاق» امام سجاد عليه السلام / به‌كارگيري فنون روان‌شناختي توسط امام حسين عليه السلام و اهل‌بيت ايشان در تبليغ دين / تبيين جايگاه شكر و قدرداني در آموز‌ه‌هاي اسلامي / تبيين سازه «حزم» (آينده‌نگري) بر اساس انديشة اسلامي / بررسي عوامل مؤثر در كلاس شاد با تبيين شادي در ديدگاه اسلام و روان‌شناسي / فراتحليل مطالعات دين و اضطراب: بررسي چالش‌هاي معرفتي و روشي آثار منتشرشده دربارة دين و اضطراب (1381ـ 1391) / الملّخص / ABSTRACTS /