كتاب «بررسي انطباق شئون امامت در كلام اماميه در قرآن و حديث» منتشر شد

 توسط انتشارات مؤسسه امام خميني(ره)؛
كتاب «بررسي انطباق شئون امامت در كلام اماميه در قرآن و حديث»
كتاب «بررسي انطباق شئون امامت در كلام اماميه از شيخ مفيد تا فاضل مقداد در قرآن و حديث» اثر حجت الاسلام دكتر محمدحسين فارياب به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اثبات و تبيين شئون امامت در قرآن و سنت، شئون امامت در آثار متكلمان اماميه از شيخ مفيد تا فاضل مقداد و تبيين انطباق يا عدم انطباق آن دو بر يكديگر و تبيين چرايي و چگونگي تفاوت هاي اجتماعي ميان برآيند حاصل از قرآن و سنت با ديدگاه متكلمان، از اهداف اصلي نگارنده در نگارش اين كتاب است.
شئون امامت در قرآن و حديث (شئون تكويني، تشريحي و علمي امام)، شئون امامت از ديدگاه متكلمان، مقايسه و تحليل نسبت ديدگاه متكلمان با قرآن و سنت بخش هايي از اين اثر است.
كتاب «بررسي انطباق شئون امامت در كلام اماميه بر قرآن و سنت» با 640 صفحه در قطع وزيري منتشر شده است.