حضور انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) و مرکز دایره المعارف در نمایشگاه بین المللی «کتاب دین»

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) و مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به مؤسسه امام خمینی(ره)  برخی از آثار و دستاوردهای علمی مؤسسه را در قالب ده ها جلد کتاب در نمایشگاه بین المللی «کتاب دین» ارائه می نمایند.
آثار علامه مصباح یزدی و اساتید مؤسسه در غرفه 172 مربوط به انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره) و برخی از آثار و دستاوردهای مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی در غرفه 151 عرضه می گردد.
گفتنی است این نمایشگاه از 26 بهمن تا 5 اسفند در مصلی بزرگ قم، صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 20 از علاقه مندان به کتاب استقبال می نماید.