علامه مصباح يزدي: برخی دین را هم برای دنیا می‌خواهند