گزارش عملکرد یک ساله اداره کل نشریات تخصصی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی، نشریات تخصصی یکی از دستاوردهای علمی پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به شمار می رود که علاوه بر پویایی علمی، زمینه را برای انعکاس نوآورهای آن در زمینه های مرتبط با علوم انسانی اسلامی فراهم می کند.
در گزارش زیر عملکرد یک ساله اداره کل نشریات تخصصی از ابتدای مهر 1395 تا پایان شهریور 1396 در حوزه تعداد نشریات فعال، تعداد مقالات منتشر شده و تعداد شمارگان منتشر شده از هر نشریه را ملاحظه می کنید.
برای آگاهی بیشتر از نشریات علمی، استفاده از مقالات منتشر شده و بهرمندی از آرشیو نشریات به آدرس http://nashriyat.ir مراجعه فرمایید.