کرسی ترویجی «سلفیگری و روشن فکری دینی؛ پیوست ها و گسست ها»

به همت گروه تاریخ اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها، کرسی ترویجی «سلفیگری و روشن فکری دینی؛ پیوست ها و گسست ها» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، این کرسی ترویجی با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین محمد بهمنی و با حضور اساتید، دانش پژوهان و علاقه مندان و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملک زاده و نقد و بررسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جعفری و جناب آقای دکتر ابولفضل روحی روز شنبه 14/11/1396 از ساعت 18:30 در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار گردید.
چکیده این کرسی ترویجی برای مطالعه تقدیم حضور می گردد:
پژوهش حاضر به دنبال تبیین و معرفی جریان شبه وهابی در تاریخ معاصر ایران است که افرادی همچون حکمی‌زاده، خرقانی، شریعت سنگلجی، قلمداران، برقعی، مصطفی طباطبایی و برخی دیگر را در خود جای داده است این تحقیق ضمن رصد نمودن این جریان شبه وهابی در تاریخ معاصر ایران، به بررسی ارتباط و وجوه اشتراک و افتراق آن با جریان روشنفکری دینی در ایران خواهد پرداخت. 
این پژوهش شامل دو بخش همراه با فصول مربوطه خواهد بود:
بخش اول با عنوان جریان‌شناسی اندیشه سلفی یا شبه سلفی در تاریخ معاصر ایران، شامل دو فصل می‌باشد: در فصل اول، تاریخچه و مراحل شکل گیری تفکر سلفی؛ و در فصل دوم شاخص‌ترین رهبران یا چهره‌های تاثیرگذار این جریان معرفی خواهند شد. 
بخش دوم با عنوان روشنفکری دینی و نسبت آن با جریان شبه سلفی در تاریخ معاصر ایران، فصول سوم و چهارم را در خود جای داده است. در فصل سوم، جریان روشنفکری دینی در ایران و در فصل چهارم نسبت این جریان با جریان شبه سلفی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.