برگزاری سلسله درس گفتارهای دینی و قرآنی در مؤسسه امام خمینی(ره)

قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اقدام به برگزاری سلسله درس گفتارهای دینی و قرآنی در مؤسسه امام خمینی(ره) می کند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، این سلسله درس گفتارها در سه عنوان « دین و پیشرفت» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین ؛ « نقد مبانی تاریخمندی قرآن» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عرب صالحی و «زبان دین» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار می شود.