کسب عنوان اثر شایسته تقدیر نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه توسط حجت الاسلام دکتر اسماعيل چراغي كوتياني

حجت الاسلام دکتر اسماعيل چراغي كوتياني، عنوان اثر شایسته تقدیر نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی، حجت الاسلام دکتر اسماعيل چراغي كوتياني، عنوان اثر شایسته تقدیر نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه را برای اثر «تبيين نقش عوامل فرهنگي بر تغييرات باروري در ايران و ارائه الگوي مطلوب براي افزايش آن به بالاي سطح جانشيني» به خود اختصاص داد.