کسب عنوان اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه توسط حجت الاسلام دکتر مهدی احمدخان بیگی

حجت الاسلام دکترمهدی احمدخان بیگی، عنوان اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی، حجت الاسلام دکتر مهدی احمدخان بیگی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، عنوان اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه را برای اثر « تبیین و بررسی نظریه استاد مصباح درباره ارجاع اولیات به علم حضوری » به خود اختصاص داد.