همایش تجلیل از پژوهشگران مؤسسه برگزار می شود

همایش تجلیل از پژوهشگران همراه با رونمایی برخی از آثار فاخر با سخنرانی حضرت علامه مصباح یزدی حفظه الله برگزار میشود.