انقلابی گری در حوزه و دانشگاه؛ چرا و چگونه؟

دبیرشورای مرکزی انجمن فارغ التحصیلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) از برگزاری سی و چهارمین نشست این انجمن با موضوع « انقلابی گری در حوزه و دانشگاه؛ چرا و چگونه ؟» خبر داد.