تمدید مهلت پذیرش دوره کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی، پذیرش کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در 13 رشته علوم انسانی تمدید شد. داوطلبان می توانند تا تاریخ 5 /11 /96 با مراجعه به سایت http://paziresh.iki.ac.ir اقدام به ثبت نام نمایند.