معرفت شماره 238 -مهر 1396

چکیده مقالات نشريه معرفت شماره 238 -مهر 1396 در سایت این نشریه بارگذاری گرديد. عناوین مقالات این شماره: بايسته‌ها و نبايسته‌هاي عيب‌جويي و ستايش ديگران / اسلام‌هراسي در رسانه‌هاي مكتوب غربي / «نفوذ» در مهندسي محاسبات نخبگان سياسي و نقش آن بر تغيير «هويت» با تأكيد بر ايران / تأملي قرآني ـ روايي در ويژگي‌ها و روش‌هاي نفوذ دشمن در دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان نظام اسلامي / تحكيم ارزش‌هاي اسلامي در بين دانشجويان عوامل و اولويت‌ها / الگوي ارتباطي قرآني با توجه به گزاره‌هاي الگوي ارتباطي «اِن. اِل. پي» / همدلي و همزباني دولت و ملت؛ بازكاوي وظايف متقابل / بررسي رابطۀ عقل و دين در نظر شهيد استاد مطهري