مهم ترين نقش بسيج، انتقال مفاهيم صحيح انقلاب و اسلام به مردم است

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در ديدار با رئيس سازمان بسيج مستضعفين ضمن گراميداشت هفته بسيج اظهار داشت: همان طور که رهبري معظم فرمودند، بسيج ميراث امام (ره) است؛ يعني يکي از افتخارات امام راحل رحمه الله  تأسيس بسيج مستضعفين است؛ لذا ما بايد اين ميراث را نگهداري کنيم و وظيفه خود را در قبال آن شناخته و بدان عمل کنيم.