علامه مصباح: درس سیدالشهدا (ع)، صرف نظر کردن از برخی منافع به خاطر خداست

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به جملاتی که از امام حسین علیه السلام در لحظات آخر نقل شده است، اظهار داشت: امام حسین علیه السلام همه چیز را به خاطر خدا رها کرد و حتی حاضر به بیوه و یتیم شدن همسر و بچه هایش شد تا تنها به رضای الهی برسد؛ ما پیرو چنین مکتبی هستیم؛ لذا باید خود را آماده کرده و عادت بدهیم تا به خاطر رضایت الهی از برخی امور صرفنظر کنیم.