دوره تربیت مدرس آموزش مبانی اندیشه اسلامی

مرکز آموزش های آزاد مؤسسه امام خمینی(ره) به منظور تکمیل کادر اساتید طرح ولایت دانشجویان، طلاب، دبیران و ...، اقدام به برگزاری دوره تربیت مدرس می کند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، این دوره از اوایل بهمن ماه در سه نیم سال تحصیلی برگزار می شود و مهلت ثبت نام از 22/ 8/ 96 تا 16/ 9/ 96 می باشد.