شرح وظایف دفتر روابط امور بین الملل

شرح وظايف دفتر بين‌الملل

 1. شناسايي کلية مراکز علمي، فرهنگي و تحقيقاتي خارج از کشور و شناساندن مؤسسه به آنان و فراهم‌نمودن مقدمات برقراري ارتباط علمي، فرهنگي و تحقيقاتي با آنان؛
 2. همکاري با ساير واحدهاي مؤسسه در انجام و پي‌گيري مکاتبات خارج از کشور؛
 3. انجام تبليغات مؤسسه در خارج از کشور؛
 4. دعوت و انجام امور مربوط به ميهمانان خارج از کشور و تنظيم برنامه‌هاي آنها با هماهنگي مسئولين ذي‌ربط؛
 5. انجام و پي‌گيري امور اعزام دانش‌پژوهان به خارج از کشور و حفظ ارتباط با آنها؛
 6. فراهم‌نمودن زمينة ارتباط و انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد بين بخش‌هاي مؤسسه با خارج از کشور؛
 7. اطلاع‌رساني رايانه‌اي به مخاطبين با استفاده از بانک‌هاي اطلاعات و پايگاه اينترنتي با همکاري معاونت فن‌آوری.

 
برنامه تفصیلی  وظايف  بين الملل

 1. شناسايي دانشگاه‌ها و مراکز علمي معتبر خارج از کشور
 2. شرکت در سمينارهاي خارجي
 3. همکاري با دانشگاه‌هاي ديگر
 4. پذيرايي از ميهمانان خارجي
 5. تعامل با مراکز بين‌الملل داخلي (مجمع جهاني اهل‌البیت، جامعه‌المصطفي، مجمع تقريب مذاهب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، صدا و سيماي برون مرزي و...)
 6. اردوي علمي براي گروه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي
 7. تکميل اطلاعات دانش‌پژوهان اعزامي به صورت نرم‌افزار؛
 8. پي‌گيري امور فرصت‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي اساتید مؤسسه؛
 9. همکاري با ديگر بخش‌هاي مؤسسه
 1. همکاري با ديگر مراکز علمي جهت شرکت در سمينارهاي بين‌المللي داخل کشور
 2. دعوت از اساتید خارجي جهت ارتقاء سطح علمي دانش‌پژوهان

 
اهم فعاليت‌هاي انجام‌شده:

 1. تبادل دانشجو و برگزاري سمينارهاي دوسالانه بر اساس قرارداد فيما بين مؤسسه و مرکز منونايت در آمريکا و کانادا؛
 2.  همکاري علمي فيما بين موسسه و دانشگاه انسبرگ اطريش بر اساس قرارداد تفاهم نامه؛
 3. اقدام به ضبط و تدوين برنامه هاي ويژه معارف اسلامي (اسلام شناسي) پيرو درخواست رايزن فرهنگي ايران در سوئد؛
 4. همکاري در برگزاري اردوي علمي ـ پژوهشي  براي گروه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي مؤسسه؛
 5. اعزام استادان فلسفه و معارف اسلامي به  کالج اسلامي دانشگاه اندونزي بر اساس تقاضاي معاونت بين‌الملل دفتر مقام معظم رهبري؛
 6.  اعزام دانش‌پژوهان جهت ادامة تحصيل در خارج از کشور؛
 7. اعزام پژوهش‌گران و اعضاي هئيت علمي به خارج کشور در قالب اردوهاي علمي و فرصت‌هاي مطالعاتي؛
 8. همکاري با مرکز دائره‌المعارف نسبت به اعزام برخي از پژوهش‌گران آن مرکز به هندوستان